Alfa Romeo 1900 C Coupé Touring (1952)
Alfa Romeo 1900 C Coupé Touring (1952)
  20.07.2018       Alois Treichel