Steppenzebra (Equus burchelli)
Steppenzebra (Equus burchelli)
  27.06.2017       Alois Treichel