Mercedes-Benz 300 SL Coupé (1955)
Mercedes-Benz 300 SL Coupé (1955)
  11.03.2016       Alois Treichel