Aston Martin Vantage GT3
Aston Martin Vantage GT3
  12.04.2015       Alois Treichel