Rolls-Royce Phantom III (1937)
Rolls-Royce Phantom III (1937)
  07.04.2013       Alois Treichel