2. Rennen - Sergio Hernández
2. Rennen - Sergio Hernández
  06.09.2009       Alois Treichel